Organisatie

Bestuur

Het Dorpshuis kent geen leden. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste vijf bestuurders. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur waarbij het bestuur zoveel als mogelijk een afspiegeling dient te zijn van de Zijtaartse gemeenschap. Bij het aanzoeken van nieuwe bestuursleden wordt gericht gezocht naar mensen met de kwaliteiten die op dat moment nodig zijn. Binnen het bestuur zijn functies en aandachtsgebieden verdeeld. Het bestuur heeft één keer per maand een bestuursvergadering, daarnaast is er jaarlijks een gecombineerd overleg met de gebruikers én de vrijwilligers.

Beheerder

De dagelijkse leiding van het dorpshuis is in handen van onze beheerder Chris van de Ven. Hij verzorgt de planning van de activiteiten en de vrijwilligers, is verantwoordelijk voor de inkopen van de drank en materialen en de schoonmaak van het Dorpshuis.
Onze beheerder is het gemakkelijkste bereikbaar per email: info@dorpshuiszijtaart.nl en via het contactformulier.
Telefonisch is hij bereikbaar op 0413-366679 of 06-52351158 (mobiel nummer van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 13:00 uur, overige tijden indien noodzakelijk voor dringende zaken).

Vrijwilligers

Het bestuur streeft ernaar om het dorpshuis voor gebruikers laagdrempelig te houden en daarnaast dagelijks van 9.00 uur in de morgen tot 23.00 in de avond open te stellen. De inzet van vrijwilligers is daarbij noodzakelijk. Het dorpshuis is in de gelukkige omstandigheid dat zij beschikt over vele vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich in als:

 • gastheer/gastvrouw
 • interieurverzorger
 • buitenterrein onderhoud
 • medewerker klein onderhoud
 • bardienst bij evenementen
 • decoratie/aankleding dorpshuis
 • oproepkracht

De beheerder zorgt voor de dagelijkse planning en is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Daarnaast heeft één van de bestuursleden als aandachtspunt de vrijwilligers. Heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij het dorpshuis neem dan contact op via de mail info@dorpshuiszijtaart.nl of via het contactformulier.

Visie

De stichting wil een dorpshuis realiseren en exploiteren voor de bevolking van Zijtaart. De visie van de stichting is o.a. dat het dorpshuis van de Zijtaartse gemeenschap is en dat de stichting deze maatschappelijke voorziening beheert namens de Zijtaartse bevolking en gebruikers.
De volgende zaken zijn daarbij van belang:

 • Ontmoetingsplaats voor iedereen: dit betekent dat het gebruik laagdrempelig moet zijn.
 • Een specifieke ontmoetingsplaats voor personen in een kwetsbare positie: Deze groep krijgt in deze visie aparte aandacht om er voor te zorgen dat zij extra ondersteund worden vanuit ons dorpshuis. Dit is noodzakelijk omdat wij ook een bijdrage willen leveren aan hun deelname aan het maatschappelijk proces.
 • Een thuis voor verenigingen en groepen: De stichting faciliteert zodanig dat verenigingen en groepen gebruik kunnen maken van het gebouw.
 • Een huiskamer voor personen: Het dorpshuis moet een vertrouwde omgeving bieden, waarin personen terecht kunnen voor een kopje koffie, een ontmoeting of gewoon om even te zitten.
 • Vinden, binden en verbinden tussen burgers, verenigingen en vrijwilligers: Door de wijze van beheer, inrichting van het gebouw en organisatie stimuleert de stichting contacten tussen personen en verenigingen.
 • Ván en vóór de burgers en gebruikers: Hoewel het gebouw eigendom is van de gemeente, beschouwen we de voorziening als zijnde ván de burgers en vóór de burgers. De stichting brengt dat tot uiting in de benadering van personen en verenigingen.
 • Samen verantwoordelijk: Van en voor burgers betekent ook een eigen verantwoordelijkheid. De stichting kan deze voorziening niet in stand houden zonder de eigen verantwoordelijkheid die de gemeenschap heeft voor deze voorziening. Deze verantwoordelijkheid moet wel genomen worden en tot uitdrukking komen in de vorm van hulp, samenwerking, verantwoord gebruik en andere bijdragen in een ruime zin.
 • Multifunctioneel: Het doel om velen gebruik te laten maken van deze voorziening impliceert ook dat sprake moet zijn van multifunctionaliteit. Dat betekent dat soms concessies gedaan moeten worden en dat overleg en samenwerking nodig zijn.

Doelstelling

De stichting stelt zich tot doel:

 • Het beheren en exploiteren van het dorpshuis voor Zijtaart.
 • Het stimuleren van sociale en culturele activiteiten ten behoeve van de Zijtaartse bevolking.
 • Onder de gebruikers de wensen en behoeften inventariseren waarin mogelijkerwijs kan worden voorzien om het gebruik van het dorpshuis verder te verbeteren.
 • Een sluitende exploitatie; winst maken is geen doelstelling, maar een positief exploitatie saldo is noodzakelijk om in de toekomst noodzakelijke vervangingen en onderhoud te kunnen realiseren.
 • De stichting functioneert conform de doelstellingen in de statuten.

Privacy verklaring

Stichting Dorpshuis Zijtaart neemt privacy serieus en hecht er belang aan dat de website voldoet aan de privacywetgeving. Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.
Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. Door informatie op te slaan in een cookie werkt de website prettiger. Het cookie wordt automatisch verwijderd zodra de website gesloten wordt.
Met Google Analytics verzamelen we informatie over het bezoek aan de website: welke pagina's het meest geraadpleegd worden en welke zoektermen gebruikt worden. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. De gegevens zijn anoniem en niet herleidbaar tot een persoon of computer.

Scroll to top